Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego

Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
 
ul. Kanafojskiego 1; 10-728 Olsztyn
tel.: (89) 523 49 81
email:russ@uwm.edu.pl
www: http://www.uwm.edu.pl/russ/,http://www.kortowo.info

 

Kadencja 2006/2008

 

 

 

Prezydium:

Przewodnicz?ca:                  Karolina Wojciechowska      (WMiI)          kom. 605 34 24 68

I wiceprzewodnicz?ca:          Bart?omiej Andrzejewski     (K?iR)          kom. 691 91 19 76

II wiceprzewodnicz?cy:         Kamil Madej                      (Bioin?.Zwierz) kom. 607 23 10 07

Cz?onek prezydium:              Bart?omiej Krom                (WPiA)          kom. 605 32 89 92

Cz?onek prezydium:              Sebastian Kwiatkowski        (WNo?)        kom. 609 06 11 35

 

Rzecznik:                           Beata Bulczak                            (Weta)                   kom. 606 25 17 81

Sekretarz:                          Katarzyna Umecka            (Human)       kom. 507 06 06 33

Pe?nomocnik ds. sportu:        Karol Szuniewicz                (WMiI)          kom. 508 16 17 56

Pe?nomocnik ds. Internetu

i Sieci Informatycznych:        Filip Nawratil                     (WNT)          kom. 693 46 84 89

Przewodnicz?cy Uczelnianej

Odwo?awczej Komisji

Stypendialnej:                     Oksana Kuryj                    (WNE)          kom. 660 48 87 51

 

Komisja Rewizyjna RUSS:

                                      Kinga B?aszk                     (Weta)                   kom. 608 65 64 92

?ukasz Kijewski                 (K?iR)          kom. 693 55 66 25

                                        Rafa? Kostyk                     (Bioin?. Zwierz.) kom. 692 79 71 44

                                        Wojciech Morawski            (Biologia)      kom. 503 14 96 71

                                     Waldemar ?widerski         (O?iR)          kom. 513 92 31 84

 

S?d Kole?e?ski  I instancji:

                                      ?ukasz Kojrys                   (WNSiS)        kom. 609 12 58 38

                              Wojciech Morawski            (Biologia)      kom. 503 14 96 71

                              Micha? Sadowski                (O?iR)          kom. 503 98 71 07

 

S?d Kole?e?ski  II instancji:

                                      Bart?omiej Krom                (WPiA)          kom. 605 32 89 92

                                      Monika Mandryto               (WGiGP)        kom. 504 37 20 48

                                        Pawe? Tomczyk                 (Human)       kom. 508 32 35 16

 

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie:

                                        Bart?omiej Andrzejewski     (K?iR)          kom. 691 91 19 76

                                        Kinga B?aszk                     (Weta)                   kom. 608 65 64 92

Ewa Cybulska                   (WNSiS)        kom. 604 34 07 34

Tomasz Grzywaczewski      (WNE)          kom. 605 37 83 07

                                        Monika Kazimierska           (Teologia)      kom. 696 76 64 62

                                        Bart?omiej Krom                (WPiA)          kom. 605 32 89 92

Sebastian Kwiatkowski       (WNo?)        kom. 609 06 11 35

Kamil Madej                     (Bioin?.Zwierz) kom. 607 23 10 07

Wojciech Morawski            (Biol)           kom. 503 14 96 71

                                        Filip Nawratil                    (WNT)          kom. 693 46 84 89

                                        Kamil Soko?owski               (WGiGP)        kom. 509 21 01 85

                                        Katarzyna Umecka            (Human)       kom. 507 06 06 33

                                        Karolina Wojciechowska      (WMiI)          kom. 605 34 24 68

 

Komisje Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie:

ds. Dydaktycznych               Karolina Wojciechowska      (WMiI)          kom. 605 34 24 68 

                                        Kinga B?aszk                     (Weta)                   kom. 608 65 64 92

ds. Kadrowych                    Pawe? Tomczyk                 (Human)       kom. 508 32 35 16

Statutowa                          Rafa? Kostyk                     (Bioin?.Zwierz.) kom. 692 79 71 44

Nauki                                Marta Dunajska                 (Biologia)      kom. 505 08 04 54

Rozwoju Uczelni i Bud?etu     Tomasz Grzywaczewski      (WNE)          kom. 605 37 83 07

Wspó?pracy z Zagranic?        Marek Zaskurski                (Human)       kom. 505 00 47 89

Dyscyplinarna                     Ewa Cybulska                    (WNSiS)        kom. 604 34 07 34

ds. Studentów                    Wojciech Morawski            (Biologia)      kom. 503 14 96 71

Kamil Soko?owski               (WGiGP)        kom. 509 21 01 85

Odwo?awcza                        Marek Alijewicz                 (WNo?)        kom. 512 92 31 84

Dyscyplinarna                     Anna Kotarska                  (WNE)          kom. 509 37 66 82

ds. Studentów:          Joanna Kurczewska            (WNSiS)        kom. 504 87 48 85

 

Uczelniana Komisja Wyborcza:

                                        Sebastian Kwiatkowski        (WNo?)        kom. 609 06 11 3

 

Rada Biblioteki G?ównej:

                                        Anna Kotarska                  (WNE)          kom. 509 37 66 82

                                        Katarzyna Umecka             (Human)       kom. 507 06 06 33

                                        Marek Zaskurski                (Human)       kom. 505 00 47 89

 

Zarz?d Fundacji „?AK”:

Jolanta Gburczyk               (WNE)          kom. 604 45 69 78

?ukasz Kijewski                 (K?iR)          kom. 693 55 66 25

 

Rada Fundacji „?AK”:

                                        Rafa? Kostyk                     (Bioin?.Zwierz.) kom. 692 79 71 44

                                        Kamil Soko?owski               (WGiGP)        kom. 509 21 01 85

informacj? wytworzono:

Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego

za tre?? odpowiada:

Karolina Wojciechowska

data wytworzenia:

01-02-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 997 razy (w tym z UWM 13 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa